Chính Sách Bảo Hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – ĐỔI TRẢ - SỬA CHỮA

1.      Nhóm sản phẩm VBCare kinh doanh TRỪ SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Khách hàng muốn bảo hành - đổi trả - sửa chữa sản phẩm chọn 1 trong các phương thức bên dưới:

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1) BẢO HÀNH CÓ PHIẾU BẢO HÀNH TRONG 6 THÁNG

- Chỉ áp dụng cho các sản phẩm tại Danh mục “Xe điện bình”.

- KHÔNG áp dụng cho tất cả dòng sản phẩm còn lại.

- Khi mua dòng sản phẩm “Xe điện bình”, khách hàng vui lòng kiểm tra nhận đủ phiếu bảo hành từ nhân viên trước khi rời đi.

+ Sản phẩm được bảo hành lại nhiều lần (không giới hạn số lần bảo hành) trong thời gian bảo hành 6 tháng.

+ Nếu VBCare vi phạm cam kết, Khách hàng được áp dụng phương thức Hư gì đổi nấy hoặc Hoàn tiền với mức phí giảm 50%.

- Sản phẩm bị lỗi, hư do lỗi kỹ thuật, không phải do sự cố tình tác động vật lý hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng kèm theo.

2) ĐỔI TRẢ NGANG GIÁ MUA
- Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của VBCare.

- Nếu đổi trả hàng không do lỗi sản phẩm: chi phí vận chuyển (Nếu có) trong quá trình đổi trả sẽ hoàn toàn do khách hàng chịu.

- Nếu đổi trả hàng do lỗi sản phẩm: chi phí vận chuyển (Nếu có) khi trả hàng về sẽ do VBCare chịu, chi phí vận chuyển (Nếu có) khi ship hàng mới sẽ do khách hàng chịu.

- Thời gian đổi trả hàng là 1 tuần tính từ ngày mua hàng.

- Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và còn đầy đủ các chi tiết.

- Sản phẩm đổi trả không bị trầy xước và không được đã qua sử dụng.

- Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích sử dụng cá nhân, không áp dụng việc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại.

- Khi nhận hàng, khách hàng có quay video từ lúc khui hàng đến lúc mở hàng để chứng minh là sản phẩm bị lỗi hoàn toàn do VBCare, khách hàng chưa từng tác động gì đến sản phẩm.

3) BẢO HÀNH KHÔNG PHIẾU BẢO HÀNH

- Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của VBCare (trừ dòng “Xe điện bình”) trong thời gian 1 tuần tính từ ngày mua hàng.

- Khách hàng gửi sản phẩm cần bảo hành về cho VBCare và phí vận chuyển (Nếu có) sẽ do VBCare chịu.

- Khi nhận hàng, khách hàng có quay video từ lúc khui hàng đến lúc mở hàng để chứng minh là sản phẩm bị lỗi hoàn toàn do VBCare, khách hàng chưa từng tác động gì đến sản phẩm.

4) SỬA CHỮA

- Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của VBCare.

- Chi phí vận chuyển (Nếu có) sẽ do khách hàng chịu.

- Chi phí sửa chữa và mua linh kiện thay thế (Nếu có) sẽ được thông báo cho khách hàng sau khi bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra và đánh giá mức độ cần sửa chữa của sản phẩm.

- Các sản phẩm có mức độ hư hỏng nằm trong phạm vi còn có thể sửa chữa.

5) HOÀN TIỀN

- Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của VBCare có lỗi và không lỗi.

- Đối với sản phẩm bị lỗi kỹ thuật ngay khi nhận hàng, trong vòng 3 ngày kể từ khi mua hàng, khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền và hoàn trả hàng về cho VBCare, chi phí vận chuyển (nếu có) sẽ do VBCare chịu.

- Đối với sản phẩm không bị lỗi kỹ thuật:

+ Áp dụng hoàn tiền 100% – trả hàng: trong vòng 1 ngày kể từ ngày mua, chi phí vận chuyển (nếu có) do khách hàng chịu.

+ Áp dụng hoàn tiền 70% - trả hàng: trong vòng 1 tuần kể từ ngày mua, chi phí vận chuyển (nếu có) do khách hàng chịu.

-Sau khi khách hàng đã hoàn trả hàng về VBCare, VBCare sẽ tiến hành haofn tiền cho khách hàng trong thời gian 1 ngày.

- Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và còn đầy đủ các chi tiết.

- Sản phẩm đổi trả không bị trầy xước và không được đã qua sử dụng.

- Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích sử dụng cá nhân, không áp dụng việc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại.

- Khi nhận hàng, khách hàng có quay video từ lúc khui hàng đến lúc mở hàng để chứng minh là sản phẩm bị lỗi hoàn toàn do VBCare, khách hàng chưa từng tác động gì đến sản phẩm.

 

2.      Nhóm sản phẩm khuyến mãi của VBCare

Khách hàng muốn bảo hành - đổi trả - sửa chữa sản phẩm chọn 1 trong các phương thức bên dưới. Không áp dụng hình thức HOÀN TIỀN và BẢO HÀNH KHÔNG PHIẾU BẢO HÀNH cho các sản phẩm khuyến mãi.

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1) BẢO HÀNH CÓ PHIẾU BẢO HÀNH TRONG 3 THÁNG

- Chỉ áp dụng bảo hành BÌNH SẠC cho các sản phẩm tại Danh mục “Xe điện bình”.

- KHÔNG áp dụng cho tất cả dòng sản phẩm còn lại.

- Khi mua dòng sản phẩm “Xe điện bình”, khách hàng vui lòng kiểm tra nhận đủ phiếu bảo hành từ nhân viên trước khi rời đi.

+ Sản phẩm được bảo hành 1 lần trong thời gian bảo hành 3 tháng.

+ Nếu VBCare vi phạm cam kết, Khách hàng được áp dụng phương thức Hư gì đổi nấy hoặc Hoàn tiền với mức phí giảm 50%.

- Sản phẩm bị lỗi, hư do lỗi kỹ thuật, không phải do sự cố tình tác động vật lý hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng kèm theo.

2) ĐỔI TRẢ NGANG GIÁ MUA
- Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của VBCare.

- Nếu đổi trả hàng không do lỗi sản phẩm: chi phí vận chuyển (Nếu có) trong quá trình đổi trả sẽ hoàn toàn do khách hàng chịu.

- Nếu đổi trả hàng do lỗi sản phẩm: chi phí vận chuyển (Nếu có) khi trả hàng về sẽ do VBCare chịu, chi phí vận chuyển (Nếu có) khi ship hàng mới sẽ do khách hàng chịu.

- Thời gian đổi trả hàng là 1 tuần tính từ ngày mua hàng.

- Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và còn đầy đủ các chi tiết.

- Sản phẩm đổi trả không bị trầy xước và không được đã qua sử dụng.

- Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích sử dụng cá nhân, không áp dụng việc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại.

- Khi nhận hàng, khách hàng có quay video từ lúc khui hàng đến lúc mở hàng để chứng minh là sản phẩm bị lỗi hoàn toàn do VBCare, khách hàng chưa từng tác động gì đến sản phẩm.

3) SỬA CHỮA

- Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của VBCare.

- Chi phí vận chuyển (Nếu có) sẽ do khách hàng chịu.

- Chi phí sửa chữa và mua linh kiện thay thế (Nếu có) sẽ được thông báo cho khách hàng sau khi bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra và đánh giá mức độ cần sửa chữa của sản phẩm.

- Các sản phẩm có mức độ hư hỏng nằm trong phạm vi còn có thể sửa chữa.